แก้วพลาสติกใส PET
แก้ว PET เหมาะกับเครื่องดื่มชนิดเย็น ไม่ทนความร้อน

image
 
แก้วพลาสติก
PET 8 ออนซ์ ปาก 78 มม.
หนาพิเศษ  ใส
รหัส :  FP-8
ปากแก้ว : 78 มม.
ความสูง :  82 มม.
จำนวน/กล่อง : 
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image

แก้วพลาสติก
PET 8 ออนซ์ ปาก 78 มม.
หนากลาง ใส
รหัส : PET-8
ปากแก้ว : 78 มม.
ความสูง : 82 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น

image
แก้วพลาสติก
PET 10 ออนซ์ ปาก 78 มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-10
ปากแก้ว : 78 มม.
ความสูง : 102 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 12 ออนซ์ ปาก 92มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-12
ปากแก้ว : 92 มม.
ความสูง : 107 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 12 ออนซ์ ปาก 92มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนากลางใส
รหัส : PET-12
ปากแก้ว : 92 มม.
ความสูง : 107 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 92มม.
หนาใส
รหัส : F-16
ปากแก้ว : 92 มม.
ความสูง : 135 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 20 ออนซ์ ปาก 92มม. หนา ใส
รหัส : FP92-20
ปากแก้ว : 92 มม.
ความสูง : 146 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 22 ออนซ์ ปาก 92มม.
หนาใส
รหัส : FP92-22
ปากแก้ว : 92 มม.
ความสูง : 155 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 12 ออนซ์ ปาก 95มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP95-12
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 107 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 12 ออนซ์ ปาก 95มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนากลาง ใส
รหัส : PET95-12
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 107 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 95มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP95-16
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 123 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 20 ออนซ์ ปาก 95มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP95-20
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 135 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 20 ออนซ์ ปาก 95มม.
หนากลาง ใส
รหัส : PET95-20
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 135 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 22 ออนซ์ ปาก 95มม.
หนากลาง ใส
รหัส : PET95-22
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 155 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 14 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-14
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 107 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 98มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-16
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 121 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 98มม.
ก้นเล็ก หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-16m
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 121 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 98มม.
เพิ่มพื้นที่การพิมพ์ ใส
รหัส : FP-16N
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 121 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 98มม.
ทรงสตาร์บัคส์ หนากลาง ใส
รหัส : PET-16
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 121 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 98มม.
ก้นเล็ก บาง ใส
รหัส : D-16
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 121 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
ถ้วยไอศกรีม
PET 9 ออนซ์ ปาก 92 มม. ใส
รหัส : IC92-09
ปากแก้ว : 92 มม.
ความสูง : 61 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
ถ้วยไอศกรีม
PET 11 ออนซ์ ปาก 95 มม. ใส
รหัส : IC95-11
ปากแก้ว : 95 มม.
ความสูง : 80 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
ถ้วยไอศกรีม
PET 12 ออนซ์ ปาก 98 มม. ใส
รหัส : IC98-12
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 77 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 12 ออนซ์ ปาก 98 มม.
ทรงแคปซูล หนา ใส
รหัส : CS98-12
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 85 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 16 ออนซ์ ปาก 98 มม.
ทรงแคปซูล หนา ใส
รหัส : CS98-16
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 113 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 20 ออนซ์ ปาก 98 มม.
ทรงแคปซูล หนา ใส
รหัส : CS98-20
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 140 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 20 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-20
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 140 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 20 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนากลาง ใส
รหัส : PET-20
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 140 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 22 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-22
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 152 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 22 ออนซ์ ปาก 98มม.
ทรงอ้วน หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-22N
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 144 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 22 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนากลาง ใส
รหัส : PET-22
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 152 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 24 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-24
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 152 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx12แถว = 600 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก
PET 32 ออนซ์ ปาก 98มม.
หนาพิเศษ ใส
รหัส : FP-32
ปากแก้ว : 107 มม.
ความสูง : 177 มม.
จำนวน/กล่อง
25ชิ้นx12แถว = 300 ชิ้น
image
แก้วพลาสติก ชุดประหยัด แก้ว+ฝา ปาก98 รุ่นใดก็ได้ (ไม่จำหน่ายแก้วแยก)
PET 16 ออนซ์ ปาก 98มม.
รหัส : FC-16 + ฝาโดม,ฝาฮาฟ,ฝายกดื่ม,ฝาชาชีส,ฝาเรียบ,ฝาวิปครีม ปาก98
ปากแก้ว : 98 มม.
ความสูง : 121 มม.
จำนวน/กล่อง
50ชิ้นx20แถว = 1000 ชิ้น
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้